Trysil Skimaraton 2021 avlyses

Trysil Skimaraton 2021 avlyses

Oppdatering 3. februar:

Arrangementskomitèen for Trysil Skimaraton / Østby IL har bestemt at vinterens renn avlyses! Dette er sterk beklagelig både overfor for våre deltakere og samarbeidspartnere. Med gjeldende nasjonale smittevernregler er det ikke mulig å gjennomføre rennet. En utsettelse til senere på vinteren har vært vurdert, men med usikkerhet knyttet til tidspunkt for oppmykning av smitteverntiltak, usikkerhet knyttet til økonomiske kompensasjonsordninger og generell uforutsigbarhet knyttet til Korona-situasjonen i samfunnet er risikoen for stor for å prøve å få til et arrangement senere på vinteren. Vi følger lojalt de retningslinjer myndigheter og skiforbund setter og avlyser derfor vinteren renn.

 

Vi som arrangør synes det er veldig leit at vi ikke kan invitere til skifest på Østby denne vinteren, men vi lover å komme sterk tilbake til neste år. Sett av datoen 19. februar 2022!

 

Selv om vinterens renn er avlyst, så legg gjerne skituren til Trysil Skimaraton-løypa i vinter. Løypa vil kjøres regelmessig gjennom vinteren og det er masse snø og glimrende forhold! På renndagen 20. februar vil løypa (helmaraton, halvmaraton, 7 km) være nyoppkjørt og merket, men det vil ikke være noe organisert opplegg i tilknytning til dette. Vi anbefaler Lysløypa på Østby som utgangspunkt for Skimaraton-løypa denne dagen.

 

Påmeldte deltakere vil få nærmere informasjon pr epost om refusjon av startkontingent. 

 

Oppdatering 25. januar:
Som følge av forrige ukes innstramminger i smitteverntiltakene knyttet arrangementer ser det ikke ut til at vi kan arrangere vinterens Trysil Skimaraton som planlagt 20. februar. Dersom det ikke kommer en oppmykning av tiltakene relativt raskt så er alternativene enten å avlyse eller utsette rennet. Nærmere info kommer i begynnelsen av februar.

 

Opprinnelig sak publisert 6. desember:

Påmeldingen nå åpnet!

Vi ønsker å arrangere et trygt og smittesikkert arrangement innenfor de rammene Covid-19 restriksjonene tillater - men med sedvanlig Trysil Skimaraton atmosfære med førsteklasses løyper, terreng, organisering og premiering! Gjennom god dialog med Hedmark skikrets og kommunelegen i Trysil har vi kommet frem til følgende plan for gjennomføring av vinterens renn. Planen er senest verifisert med Kommunelegen i trysil 14. januar:

 

 • Arrangementet vil gjennomføres med inndeling i 3 kohorter med 180 deltakere i hver kohort. Totalt 540 deltakere. Hver kohort har sin egen farge. Det er kun deltakere med startnummer med riktig farge som får tilgang til stadion og løyper.
 • Ved avlysning som følge av Covid-19 vil deltakerne få mulighet for refusjon av startkontingent. Det samme gjelder hvis vi må skalere ned antall deltakere. Førstemann-til-mølla prinsippet gjelder.
 • Det vil være 1,5 timer forskjell i starttid mellom kohortene. Starttider: 09:00 (halvmaraton), 10:30 (raskeste puljer helmaraton) og 12:00 (øvrige deltakere helmaraton). 
 • Alle i en kohort vil ha kommet i mål med god margin før første løper i neste kohort kommer i mål. Ingen løpere i en kohort vil få tilgang til stadion og løype før foregående kohort har startet.
 • Startsted er som vanlig utenfor Kjølen Hotell. Målgangen flyttes derimot til lysløypa på Østby ved Østby samfunnshus (750 m fra startområdet). Med dette unngår vi eventuelle utfordringer med kontakt mellom utgående og inngående kohort.
 • Etter målgang vil løperne bli raskt sluset gjennom målområdet for servering og drikke og utdeling av premier. Hele arrangementet vil foregå utendørs. Etter målgang må deltakerne så raskt som mulig komme seg til parkingsplasser / biler for hjemreise. Ansamlinger av folk etter målgang må unngås. 
 • Egne parkeringsområder pr kohort i umiddelbar nærhet til startområdet
 • På den delen av løypa (mellom Stenvegen og Østre grøna) som normalt sett gås begge veier vil det i år være egne løyper i hver retning med minimum 10 meters avstand mellom løypene.
 • Startnumrene vil sendes ut pr post. Man unngår dermed ansamling av folk ved tradisjonell henting av startnummer.
 • Påmeldingsfrist 13 dager før rennet. Ingen etteranmelding.
 • Diplomutskrift kun på nett
 • Premier deles ut rett etter målgang. Ingen henting av premier eller premieseremoni for de beste løperne.
 • Ingen garderober
 • Vask av nødvendige overflater mellom kohortene.
 • Vi oppfordrer deltakerne om å ha med egen drikke underveis. Det vurderes om første drikkestasjon skal utgå.
 • Innenfor hver kohort gjelder 1-meters regelen.
 • Funksjonærer vil bruke munnbind
 • Deltakerne må bruke munnbind før de entrer startområdet eller løyper før start
 • Publikum og støtteapparat vil ikke ha tilgang til stadion, gjelder både start- og målområdet.