Omlegging av løypa pga snø og vind – vi garanterer full lengde på 42 km og gode løypeforhold!

on onsdag, 17 februar 2016 15:28

På bakgrunn av det er meldt snø og vind på renndagen er det nå besluttet å legge om deler av løypa ved å kutte ut den mest værutsatte delen øverst i løypa, og erstatte denne med mer skogsterreng. Løypelengden forblir 42 km selv ved omlegging av løypa. Videre garanterer vi etter forholdene gode løypeforhold selv ved snøvær.

 

Det er ikke meldt snø av betydning før på renndagen, og løypene er nå harde som betong. Løypene vil ved snøfall bli kjørt så nært opptil rennstart som praktisk mulig. Ved behov vil det også bli kjørt nye spor mens rennet pågår. Vi har to løypemaskiner og flere scootere med sporlegger til disposisjon.

Omleggingen får konsekvenser for plasseringene av drikkestasjonene og spurtprispunktet. Det blir 5 drikkestasjoner:

  • Stenvegen etter 4,5 km
  • Stenvegen etter 13 km
  • Skjærholdvegen etter 21 km. Her blir også spurtprisen
  • Skjærholdvegen etter 27,5 km
  • Stenvegen etter 37 km

 

På grunn av at løypa er endret, og ikke følger ordinaltrasè vil det ikke bli utbetalt premie for eventuell løyperekord.

Nærmere beskrivelse av løypetrasèen etteromlegging av løypa: Løypa følge vanlig trasè til første matstasjon ved Stenvegen. Her tar man til venstre i løpekrysset og går  løypa i retning mål. Når man nærmer seg mål kjører man inn igjen i starttrasèen opp igjen til matstasjonen ved Stenvegen for 2. gang. Her tar man nå til høyre i løypekrysset og følger deretter vanlig trasè til matstasjonen ved Skjærholdvegen. Her blir det en ny runde på ca 6,7 km. Denne følger delvis orginaltrasèen, går opp mot hytteområdet i Ryskdalen og ned igjen til matstasjonen ved Skjærholdvegen. Deretter følger man den vanlige trasêen til mål.

Viktig info: Ved løypekrysset ved matstasjonen ved Stenvegen skal løperne ta til venstre først gang dette punktet passeres etter ca 5 km, og til høye andre gang man passerer etter ca 13 km. Dette vil også være skiltet ved krysset og egne løypevakter vil også vise riktig vei.

Omleggingen påvirker ikke starttider, puljeinndeling eller seedingsstatus til Birken og Vasaloppet.

For oppdatert løypekart se vedlegget nederst på denne sida. Oppdatert løypeprofil ligger her:

 

 

 

 

 

sparebank1ost 19   eiendomsmegler1 storre

trysilcom sentrumsport
ostbyu  anitamoen
swix capus
byggprodukter2  trysilkommune 
kjoelen